Home

Inschrijven
Symposium 2021

Symposium 2020 - Geen doorgang

In de afgelopen periode hebben wij als bestuur van Energiek Almelo diverse malen gesproken over de doorgang van het jaarlijkse symposium.

Gezien de laatste ontwikkelingen omtrent Covid-19 en het pakket van maatregelen vanuit de RIVM hebben wij besloten om het voorgenomen symposium voor november 2020 niet door te laten gaan.

Het karakter en de inhoud van het symposium maken een alternatief programma lastig. Toch willen wij u vragen om in de komende weken uw email en de social media goed in de gaten te houden.

ENERGIEK ALMELO AWARD

Het bestuur van Energiek Almelo reikt tijdens het symposium de EnergiekAlmelo Award
uit aan een Almelose ondernemer die zich heeft onderscheiden door zijn innoverend
ondernemerschap. Jaarlijks worden drie ondernemingen genomineerd en beoordeeld naar een aantal criteria:

• Gevestigd in Almelo
• Innovatief/onderscheidend vermogen
• Maatschappelijke betrokkenheid
• Financieel gezond
• Daagt Almelo uit (“en dat in Almelo”)
• En van onbesproken gedrag

Winnaar 2019:

Programma 2021

Datum:
NNB

Tijdstip:
NNB

Locatie:
Theaterhotel Almelo (Beethovenzaal)

Inschrijven Symposium 2021